Nasi Przedstawiciele

Paweł Chudzik

Polska zachodnia i południowa

Sławomir Majewski

wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego.

Daniel Łukasiak

wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego.

Sławomir Rybiński

województwa: Mazowieckie (w tym Warszawa), Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko Mazurskie