Przedstawiciele Handlowi

Nasi Przedstawiciele Handlowi

Paweł CHUDZIK

Polska zachodnia i południowa

tel. 609 303 931

Sławomir MAJEWSKI

wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego, Podlaskiego, Warmi≈Ñsko-Mazurskiego.

tel. 601067191

Daniel ŁUKASIAK

wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego, Podlaskiego, Warmi≈Ñsko-Mazurskiego.

tel. 601150979

Sławomir RYBIŃSKI

województwa: Mazowieckie (w tym Warszawa), Lubelskie, Podlaskie, Warmi≈Ñsko-Mazurskie.

tel. 509566226