Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować iż od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez „Binokl” Ewa Prasol Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów „Binokl” Ewa Prasol w tym www.binokl.pl. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

„Binokl” Ewa Prasol z siedzibą Jabłonowo, Al. Krakowska 83, 05-552 Wólka Kosowska („My“ lub „”Binokl” Ewa Prasol“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w „Binokl” Ewa Prasol przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłka zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji.
 • realizacji obowiązków „Binokl” Ewa Prasol przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw „Binokl” Ewa Prasol zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych „Binokl” Ewa Prasol płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu „Binokl” Ewa Prasol w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług „Binokl” Ewa Prasol (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

„Binokl” Ewa Prasol może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi „Binokl” Ewa Prasol ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków „Binokl” Ewa Prasol przewidzianych prawem, ochrony praw „Binokl” Ewa Prasol zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu „Binokl” Ewa Prasol w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności „Binokl” Ewa Prasol może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, data center, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, serwisowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z „Binokl” Ewa Prasol umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez „Binokl” Ewa Prasol,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

„Binokl” Ewa Prasol zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno „Binokl” Ewa Prasol jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez „Binokl” Ewa Prasol i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i „Binokl” Ewa Prasol.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od „Binokl” Ewa Prasol potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. „Binokl” Ewa Prasol dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, „Binokl” Ewa Prasol może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a „Binokl” Ewa Prasol ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, „Binokl” Ewa Prasol wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez „Binokl” Ewa Prasol oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na „Binokl” Ewa Prasol może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych „Binokl” Ewa Prasol, pod adresem: Adres: Jabłonowo, Al. Krakowska 83, 05-552 Wólka Kosowska, PL Telefon: +48 22 75 61 696, faks: 22 75 61 531, e-mail: biuro@binokl.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

“Cookie” są to małe pliki tekstowe, które zostają umieszczone na komputerze użytkownika podczas przeglądania witryn internetowych. Pozwalają one na zapis indywidualnych preferencji użytkownika, takich jak koszyk zakupów, ustawienia językowe, dane z formularzy. Mogą również dostarczać anonimowe informacje zewnętrznym aplikacjom badającym statystyki strony, trendy odwiedzających czy najczęściej wyszukiwane hasła. Celem stosowania plików „cookie” jest usprawnianie dostosowania stron do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Korzystamy z cookies, aby udoskonalić nasz serwis, usprawnić jego funkcjonalność i uprzyjemnić odwiedzającym wizytę na stronach internetowych. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne nie są udostępniane jakimkolwiek firmom zewnętrznym.

Jeżeli jest taka potrzeba, pliki cookie można usuwać oraz wyłączyć ich zapisywanie. Aby pliki nie były przechowywane na Państwa dysku, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Samouczki pokazujące jak tego dokonać w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się na stronach: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 9+.

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.